Her er Andreas, han er startet i lærer som Klejnsmed her ved Brande Vognfabrik!

Det er vi møj glade ved.!